Javna nabava

Naziv Format Link
1. Izmjene i dopune plana nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu PDF
Plan nabave Sportskog saveza Grada Zagreba za 2017. godinu PDF